Pressmeddelande 3 juni 2004
Kulturdepartementet

Klocktornet på Måsknuv blir byggnadsminne

Regeringen har idag beslutat, efter förslag från Riksantikvarieämbetet, att förklara klocktornet på holmen Måsknuv i Nynäshamns kommun som statligt byggnadsminne. Samtidigt fastslogs också skyddsföreskrifter för tornet.

Klocktornet på holmen Måsknuv i farleden mellan Landsort och Älvsnabben är det ena av landets två bevarade klocktorn för mistsignalering och uppfördes överst på holmen år 1900 som komplement till en bemannad fyrplats från år 1868. Endast klocktornet återstår av dessa byggnader och anläggningar.

Klockan i tornet var tillverkad för och hade tidigare varit uppsatt på Pater Noster i Bohuslän samt har en inskription som författats av skalden och konstnären A.T. Gellerstedt. *

Landsorts byalag som varit tidigare ägare till klockan i tornet har genom att skänka klockan till staten möjliggjort att byggnadsminnesförklaringen kunnat genomföras.

* Inskriptionen lyder: Icke, som bygdens vänliga klocka, bjuder jag mödornas söner till andrum och ro; Icke som templets, till frid. Seglare, hör Du i dimmorna villad mot farliga blindskär, ljus av min varning. Vänd om kämpa vaka och bed!

Mistlurtornet på Måsknuv